Hvorfor?

Ca. 12 procent af de 16-24-årige overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse. Heraf ønsker 15 procent at nedsætte deres alkoholforbrug. 23 procent af de 16-24 årige mænd og 31 % af 16-24 – årige kvinder overskrider Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse. 
Derfor fik vi den ide i alkohol og unge at vi lave et fællesskab hvor alkohol’en ikke var i fokus. 

TDLR: Unge drikker alt for meget og har brug for et alternativ til at finde sociale fællesskaber

Det er nørdet - men alle gør det!

En rapport fra 2018 om udviklingen i danskernes brug af elektroniske medier fra DR Medieforskning viste, at 96 procent af alle 13-19 årige drenge spiller computer, og at 49 procent gør det dagligt. For pigerne i samme aldersgruppe var det 70 procent, der spillede computer, men kun fem procent spillede hver dag.

Undersøgelse fra 2021 viser:

af unge drikker
for ikke at føle
sig uden for
0%
Unge drenge vil
ønske der var et andet socialt alternativ
0%
af de unge har intet
behov for at drikke
0%